Správy a udalosti

Konferencia „The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures”

11.10.2017 - 12.10.2017

V dňoch 11. - 12. 10. katedra anglistiky a amerikanistiky zorganizovala konferenciu nazvanú "The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures," na ktorej sa zúčastnilo 20 účastníkov zo šiestich krajín (Francúzsko, Poľsko, Nový Zéland, USA, Česká republika a Slovensko).


Pozvánka
V dňoch 11. - 12. októbra sa na katedre anglistiky a amerikanistiky uskutoční konferencia „The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures”.

Konferencia je tematicky zameraná na zobrazenie zvláštneho, groteskného a bizarného v literatúrach a kultúrach anglofónnych krajín. Plenárny príspevok s názvom „The Grotesque, Freakish and Bizarre: The Uncanny in Contemporary British Live Art” prednesie Mgr. Jan Suk, PhD. (Univerzita Hradec Králové), popredný odborník na súčasné britské divadlo.

Conference organized by the Department of British and American Studies, Faculty of Arts, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia.
The conference will offer a platform for the exchange of ideas regarding the representation of the uncanny, weird and bizarre in Anglophone literatures and cultures. The keynote speech titled “ The Grotesque, Freakish and Bizarre: The Uncanny in Contemporary British Live Art” will be delivered by Mgr. Jan Suk, PhD. (University of Hradec Králové).

Program konferencie