Správy a udalosti

Privítali sme študentov stredných škôl

11.4.2018

Filozofická fakulta v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny zorganizovali prednášku a prednes básne od francúzskeho básnika a herca Michel de Maulne pre žiakov stredných škôl.
Po prednese nasledovala voľná diskusia nadväzujúca na obsah básní: o zmysle života, lásky, bytia.

Básnik a divadelný herec Michel de Maulne získal zlaté medaily za kultúru na Slovensku, Bulharsku, v Rusku a zvláštne ocenenie aj vo Francúzsku. Je zakladateľom klubu básnikov v Paríži, ktorého spoluzakladateľom bol aj Jacques Chirac, vtedajší primátor mesta Paríž (1983).