Správy a udalosti

Výhercovia PRÉMIOVÉHO ŠTIPENDIA

10.12.2014   Výhercovia PRÉMIOVÉHO ŠTIPENDIA

V stredu 10.12.2014 boli vylosovaní štyria šťastní výhercovia prémiového štipendia. Losovanie prebehlo počas Facooltnej stredy v presklenej zasadačke.

Výhercovia:

BcD - Zuzana Žitňanská, program ANRU
BcE - Barbora Tomanová, program HISL
MgD - Bc. Svetlana Calková, program RJOK
MgE - Bc. Janka Ladiverová, program AJKK

Komisia losovala v zostave:

PhDr. Ján Demčišák, PhD. – prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Mgr. Barbora Vyskočová – tajomníčka fakulty, PhDr. Gabriela Siantová – vedecko-pedagogická pracovníčka a tajomníčka AS FF, Adam Buday – člen študentskej časti senátu FF

Výhercovia budú kontaktovaní tajomníčkou FF UCM v Trnave Mgr. Barborou Vyskočovou.