Udialo sa na fakulte

Život a dielo prof. Ondreja Baláža