Správy a udalosti

Univerzitný deň otvorených dverí na UCM v Trnave

10.3.2017   Univerzitný deň otvorených dverí na UCM v Trnave

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9.30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul. v Trnave.

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:
• študijných programoch,
• možnostiach štúdia na danej fakulte,
• podávaní prihlášok,
• a prijímacom konaní.
Okrem toho budú prebiehať prezentácie jednotlivých fakúlt, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt.