Správy a udalosti

Prezidentka vymenovala Alju Lipavic Oštir za profesorku

10.12.2019

Dňa 10. decembra 2019 vymenovala Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, Alju Lipavic Oštir z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave za vysokoškolskú profesorku v odbore cudzie jazyky a kultúry.

Srdečne blahoželáme!