Správy a udalosti

Sci-fi demokracia: Vláda idiotov či vláda nadľudí

10.12.2019

Demokracia – vláda ľudu, s ľudom a pre ľud. Jedna z kľúčových charakteristík demokracie z 19. storočia, ktorá výrazne ovplyvnila aj pozitívne vnímanie demokracie v súčasnosti. Systému vlády, ktorý v najväčšej možnej miere garantuje dodržiavanie ľudských a občianskych práv a spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov.

Podľa Fukuyamu mala demokracia definitívne ovládnuť svet – byť jediným, racionálnym politickým usporiadaním budúcnosti. Aká však bude budúcnosť? Budúcnosť ľudstva a budúcnosť demokracie. Čaká nás vláda idiotov alebo geneticky vytvorených nadľudí? Prekrásny nový svet či dezilúzia z dystopie?

===========

Vstup: zdarma
Kedy: 10. 12. 2019 o 18.00 hod.
Kde: Malý Berlín
Udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/730469364029884/  

organizuje: Filozofická fakulta UCM v Trnave
Diskusia o témach budúcnosti sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.