Správy a udalosti

Dekanka filozofickej fakulty rozdávala ocenenia

10.1.2018

Nový rok 2018 zahájili zamestnanci filozofickej fakulty Novoročným večierkom.
V úvode privítala dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. všetkých zamestnancov s prianím úspešného nového kalendárneho roka. V zastúpení rektora univerzity prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. vystúpil s príhovorom, v ktorom pochválil vedecké výstupy pedagógov fakulty.

Pri tejto príležitosti dekanka oceňovala Top vedcov a pedagógov roka 2017. Medzi ocenenými boli aj Top doktorandi v AR 2016/2017. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov.

Top vedec roka 2016

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir
prof. PhDr. Josef Dohnal. CSc.
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
doc. Mgr. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.
PaedDr. Eva Smetanová, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PhDr. Kristína Krnová, CSc
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Top pedagóg roka 2017

Mgr. Lenka Selecká, PhD.
Mgr. Dušan Fedič, PhD.
PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
Mgr. Branislav Motýľ, PhD.
PaedDr. Zora Široká
Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD.
Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Top doktorand v AR 2016/2017

Mgr. Júlia Drbúlová
Mgr. Emília Biháriová, PhD.
Mgr. Mária Jakúbeková
Mgr. Veronika Michvocíková