Udialo sa na fakulte

Spoločenské vedy v súčasnej dobe

9.11.2012   Spoločenské vedy v súčasnej dobe

Spoločenské vedy v súčasnej dobe
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky, pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UCM prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc., ktorý bol zároveň aj odborným garantom podujatia, vedecký metodologický seminár Spoločenské vedy v súčasnej dobe.
Cieľom seminára bolo predstavenie vedecko-výskumných projektov riešených na Filozofickej fakulte UCM a hľadanie ďalších možností spolupráce pracovísk fakulty pri riešení vedecko-výskumných úloh a projektov.