Správy a udalosti

Krst knihy Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions

9.5.2017   Krst knihy Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions

Dňa 09. 05. 2017 sme pokrstili výnimočnú publikáciu Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions od dr. Marianny Hudcovičovej, ktorú vydalo švajčiarske vydavateľstvo Peter Lang. Krst sa konal v priestoroch Univerzitnej knižnice UCM v Trnave. Na úvod dekanka filozofickej fakulty doc. Katarína Slobodová Nováková poďakovala autorke knihy za úspech, ktorý dosiahla a popriala jej šťastnú ruku pri písaní ďalších výnimočných prác. Dr. Hudcovičová nám opísala priebeh spolupráce s vydavateľstvom a celý proces, až po samotné vydanie knižky. Vysvetlila nám problematiku, ktorou sa v knihe zaoberá a prečo si práve túto tému zvolila. Študentov z katedry anglistiky a amerikanistiky motivovala do bádania a skúmania rôznych problematík v oblasti jazyka a zaželala im podobné úspechy do budúcna. Na knihe sa podieľal doc. Pavel Kvetko ako recenzent knihy a grafička Mgr. Barbora Labudová, ktorí sa krstu zúčastnili. Nasledovala voľná odborná diskusia na tému kolokácie, ku ktorej sa pridala aj prorektorka univerzity doc. Ružena Kozmová, prof. Peter Ďurčo a vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave dr. Eva Smetanová. Knižku sme pokrstili symbolicky magnetickými farebnými písmenkami, aby sa dobre predávala a mala množstvo citácií v odborných periodikách a publikáciách. Kniha sa dá zakúpiť v nasledovných krajinách: Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, USA, Anglicko, Poľsko a Rakúsko. Taktiež sa dá zakúpiť online cez internetový obchod amazon.com.


Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na krst knihy Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions od PhDr. Marianny Hudcovičovej, PhD. Príďte si vypočuť, čím je táto publikácia výnimočná a aký má medzinárodný význam. Pripravené je aj hudobné prekvapenie :)