Správy a udalosti

Prednášky prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

9.12.2019

V dňoch 9. a 10. decembra 2019 privítala katedra germanistiky významného českého jazykovedca prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Pán profesor predniesol prednášky o metodológii vedy a lingvistiky a o korpusovej lingvistike našim študentom, doktorandom, kolegom i hosťom z iných katedier, či univerzít.

Pri tejto príležitosti mu rektor UCM udelil zlatú medailu za zásluhy v slovenskej jazykovede.


Pozvánka
Katedra germanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na prednášky významného českého jazykovedca prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc., ktoré sa uskutočnia 9. 12. 2019.