Správy a udalosti

Prednáška SCI-FI FILOZOFIA: Technická kontrola lásky

9.4.2019

Dňa 9. apríla (utorok) 2019 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnila zaujímavá prednáška: Technická kontrola lásky, ktorú predniesol náš kolega Mgr. Juraj Odorčák, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť kolegovia, doktorandi, ako aj široká verejnosť.


Pozvánka
Takmer polovica manželstiev sa vraj skončí rozvodom. Problémy ľudského párového spolužitia neunikli ani neurovedeckému výskumu.

Rastúci počet publikácií naznačuje spojitosť medzi láskou a biochemickými reakciami mozgu.

Láska je biochémia a biochemické reakcie môžeme riadiť. V budúcnosti teda možno budeme riadiť lásku alebo docielime, že sa možno láska nikdy neskončí. Ako sa zmení láska, ak si ju budete môcť kúpiť v lekárni? Mali by sme sa obávať jej biotechnologickej kontroly?

O tejto zaujímavej tematike sa veľa dozviete 9. apríla 2019, o 18.00 hod. vo veľkej sále centra malý Berlín v prednáške Sci-fi filozofia: Technická kontrola lásky.

Prednáška sa bude venovať analýze etických problémov biotechnologického vylepšovania lásky. 

Povedie ju Mgr. Juraj Odorčák, PhD. z Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Prednáška sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.

Organizátor: Filozofická fakulta UCM
Partner: Malý Berlín
Mediálni partneri: trnava-live.sk, Trnavský Hlas, Mesto Trnava, MY Trnavské noviny, Trnavsko, Trnavské Rádio.