Správy a udalosti

Prof. Danek získal v Kazachstane významné ocenenia

8.11.2016   Prof. Danek získal v Kazachstane významné ocenenia

Štátny pedagogický inštitút v Arkalyku /Kazašská republika/ udelil nášmu prof. PaedDr. Jánovi Danekovi, CSc. z Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave dve prestížne ocenenia. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti!