Správy a udalosti

Prezentácia nových publikácií

8.11.2016   Prezentácia nových publikácií

Univerzitná knižnica UCM v Trnave a Mesto Trnava Vás pozývajú na prezentáciu nových publikácií venovaných dejinám Trnavy v 20. storočí.
Kde: Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Kedy: 8. 11. 2016, o 13.00 hod.
Pozvánka

Všetky fotografie si môžete stiahnuť na Intranete FF.