Udialo sa na fakulte

Život v horách

8.11.2012   Život v horách

Život v horách

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií organizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku seminár a workshop pre študentov s názvom Život v horách.