Správy a udalosti

Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na UCM v Trnave

8.3.2012   Návšteva ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na UCM v Trnave

Dňa 8.3.2012 navštívil Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca. Pri tejto príležitosti sa zúčastnil aj diskusie so študentmi a pedagógmi univerzity o súčasnom stave a ďalších trendoch v oblasti vysokoškolského vzdelávania.