Správy a udalosti

Týždeň vedy a techniky na FF UCM

7.11.2016 - 13.11.2016   Týždeň vedy a techniky na FF UCM

Týždeň vedy a techniky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vám prináša diskusie aj na kontroverzné témy aktuálneho diania, workshopy, výstavu spojenú s cestopisom, pikošky z histórie a mnohé iné. Podrobný harmonogram nájdete tu.

Všetky fotografie z Týždňa vedy a techniky na FF UCM si môžete stiahnuť na Intranete FF.