Správy a udalosti

Preklad v praxi

7.5.2014   Preklad v praxi

V súvislosti s riešením národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (Operačný program VZDELÁVANIE) sa 7. mája 2014 v Trnave realizoval malý projekt Preklad v praxi pod vedením Mgr. Aleny Blichovej, PhD. Na realizácii sa podieľali študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí si vyskúšali preklad a tlmočenie v rámci sprievodcovskej praxe po meste Trnava.