Správy a udalosti

Kolokvium záverečných prác katedry anglistiky a amerikanistiky

7.2.2017   Kolokvium záverečných prác katedry anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM pripravuje každoročne pre svojich študentov Kolokvium záverečných prác, kde študenti magisterského stupňa štúdia, ktorí končia štúdium v danom akademickom roku, prezentujú projekty vlastných diplomových prác. Majú tak možnosť predstaviť rozpracované práce s čiastkovými výsledkami vo výskume a dostať spätnú reakciu od vyučujúcich KAA – školiteľov ako aj budúcich oponentov. Kolokvium ZP sa už stalo tradíciou na pôde katedry, avšak tento rok sa nieslo v „novom duchu“ a v iných priestoroch, aké boli dosiaľ zvykom.
7. februára sa v nových priestoroch auly na Bučianskej ulici v Trnave zišlo približne štyridsať študentov 2. ročníka Mgr. stupňa ako aj ich tridsať mladších spolužiakov – študentov prvého ročníka Mgr., ktorí simultánnou technikou tlmočili výkony rečníkov – prezentujúcich študentov a mali si takto možnosť prakticky vyskúšať tlmočenie s použitím špičkovej tlmočníckej techniky. KAA týmto spôsobom odštartovala projekt v modifikovanej podobe, ktorý sa osvedčil na iných fakultách v rámci Slovenska ako aj v zahraničí, známy ako „Modelová konferencia.“ Študenti – tak prezentujúci ako aj tlmočiaci – sa na svoje vystúpenie pripravili zodpovedne, o čom svedčili aj kvalitné výkony a spokojnosť pedagógov. KAA bude organizovať Kolokvium záverečných prác aj v budúcich rokoch a plánuje do projektu zapojiť aj študentov bakalárskeho stupňa štúdia.