Správy a udalosti

Stretnutie dekanky so študentmi z Kazachstanu

7.12.2018

V rámci medzinárodnej zmluvy medzi UCM a Arkalyk State Pedagogical Institute študovali u nás na katedre anglistiky a amerikanistiky v zimnom semestri 4 študenti Bc. štúdia.
Tešíme sa, že sa im na UCM páčilo a prajeme šťastný návrat do Kazachstanu.
Aké boli dojmy zo štúdia na UCM, nám porozprávala jedna zo študentiek. Rozhovor si môžete prečítať tu.