Správy a udalosti

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM

7.2.2013   Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorila svoje brány potenciálnym záujemcom o štúdium počas dňa otvorených dverí. Podujatie sa uskutočnilo 7. februára 2013, pod záštitou dekana fakulty prof. Jána Daneka, CSc.. Zúčastnili sa na ňom takmer dve stovky študentov (maturantov i absolventov) zo stredných škôl z Trnavy i viacerých stredných škôl z celého kraja. Po krátkom privítaní a informatívnom stretnutí s vedením fakulty sa na prízemí fakulty prezentovali jednotlivé katedry. Záujemci tak mohli získať informácie priamo od pracovníkov katedier a ich študentov. Katedry prezentovali svoje výsledky, vedeckovýskumnú činnosť, študentské aktivity a projekty a odpovedali na mnohé otázky zvedavcov. Dňa otvorených dverí sa aktívne zúčastnil na pozvanie katedry germanistiky i nemecký veľvyslanec, ktorý sa stretol so študentmi a informoval o možnostiach spolupráce a povzbudil mladých ľudí k štúdiu nemeckého jazyka.

Deň otvorených dverí splnil svoje poslanie, ceníme si záujem zo strany maturantov študovať práve na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a tešíme sa na nových študentov v školskom roku 2013/14.