Správy a udalosti

Pri šálke kávy s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou

6.5.2014   Pri šálke kávy s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou

6. mája 2014 sa pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie na pôde Filozofickej fakulty UCM uskutočnilo neformálne posedenie Pri šálke kávy s najmladšou slovenskou europoslankyňou Katarínou Neveďalovou, s ktorou študenti Katedry rusistiky FF UCM diskutovali o rusko-slovenských vzťahoch, prínose Európskej únie pre mladých ľudí či o výmenných mobilitách v rámci programu Erasmus.

Pozvánka
Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sa katedra rusistiky rozhodla zorganizovať neformálne posedenie pri šálke kávy s europoslankyňou Katarínou Neveďalovou, s ktorou budú môcť študenti FF UCM diskutovať na tému Čo prináša EÚ mladým ľuďom. Stretnutie sa uskutoční 6. mája 2014 o 15:00 v novej dolnej zasadačke rektora. Všetci ste srdečne pozvaní.