Správy a udalosti

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmana na UCM v Trnave

6.12.2011   Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmana na UCM v Trnave

Rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., privítal 6. decembra 2011 veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axela Hartmana.
Pri príležitosti návštevy veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Katedre germanistiky FF UCM privítal rektor UCM doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., Dr. Axela Hartmana a odovzdal mu zlatú pamätnú medailu UCM. Pán veľvyslanec Dr. Axel Hartman sa potom odobral na Katedru germanistiky Filozofickej fakulty UCM, kde program pokračoval prednáškou veľvyslancaa stretnutím so študentmi a pedagógmi UCM.