Správy a udalosti

Beseda s doc. Kvetkom

6.11.2018

Dňa 6. novembra (utorok) 2018 sa v nových priestoroch Malého Berlína v Trnave uskutočnila zaujímavá beseda pod názvom „Za katedrou a na cestách po Indii a USA“ o pedagogickom pôsobení, no najmä cestovaní po Indii a Spojených štátoch amerických ústami nášho dlhoročného kolegu –  pedagóga a cestovateľa v jednej osobe – doc. PhDr. Pavla Kvetka. Obsahom besedy boli skúsenosti a zážitky z pôsobenia na univerzitách v Indii a USA: na Panjab University, Chandigarh ako prvého lektora slovenského jazyka v Indii a ako hosťujúceho profesora na University of Pittsburgh. Prítomní v hľadisku si mali možnosť vypočuť rozprávanie o práci v škole, oficiálnych i neoficiálnych stretnutiach s ľuďmi, krajanmi, o cestách v USA od New Yorku po Los Angeles, od Niagarských vodopádov po Floridu, ako aj o himalájskej prírode, pamätihodnostiach a posvätných miestach v Indii.

Podujatie zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave v rámci Týždňa vedy a techniky. Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť študenti ako aj široká verejnosť.                                                                                                                              PhDr. Gabriela Siantová, PhD.