Správy a udalosti

Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“

6.11.2017

V pondelok 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing. Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Téma prednášky bola nielen zaujímavá, no najmä praktická – „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“. Bohatá diskusia sa viedla v znamení rozdielov v terminológii v slovenskom práve oproti anglickému či americkému právu.