Správy a udalosti

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Minority v Európe

6.11.2018 - 8.11.2018

Katedra etnológie a mimeurópskych štúdií FF UCM pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Minority v Európe, ktorá sa uskutoční 6. - 8. 11. 2018 v Aule Jozefa Matúša UCM.