Správy a udalosti

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docentka Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.

6.7.2020

Dňa 6. 7. 2020 na zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM v Trnave odovzdal rektor univerzity dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD. z katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM.
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. obhájila habilitačnú prácu dňa 26. mája 2020.