Správy a udalosti

Pozvánka na prednášky

6.5.2019

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás v rámci riešenia projektu Erasmus + K107 srdečne pozýva na prednášky dr. Daniely Marčokovej doc. dr. Jasny Uhlárikovej z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku.

· Dr. Daniela Marčoková – Príchod Slovákov na Dolnú zem (od polovice 18. storočia do začiatku 19. storočia)
· Doc. Dr. Jasna Uhláriková – Pestovanie kultúrnej a národnostnej identity Slovákov vo Vojvodine

Prednášky sa uskutočnia 6. mája 2019 o 10.00 hod. v miestnosti Z0.3.  

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ!