Správy a udalosti

Študentom anglistiky prednášal profesor z Poľska

6.3.2018

Dňa 6. marca 2018 (utorok) zavítal na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave profesor Przemek Lozowski (Kazimierz Pulaski, University of Technology and Humanities in Radom, Poľsko). Profesor Lozowski odprednášal dve prednášky z oblasti interkultúrnej komunikácie pod názvom: "Communicatingvalues in interculturalcontexts: in-betweenlanguage and culture" a "Gains and losses in interculturalcommunication: examples". Obe prednášky mali u študentov Bc. a Mgr. štúdia úspešný ohlas.