Správy a udalosti

Komunikace a lidský hlas v sociální pedagogice

5.12.2014   Komunikace a lidský hlas v sociální pedagogice

Dňa 5.12.2014 bola v rámci katedry pedagogiky realizovaná pozvaná prednáška doc. PhDr. Jiřího Semráda, CSc. z ČVUT v Prahe s názvom „Komunikace a lidský hlas v sociální pedagogice“. Prednášky sa zúčastnili študenti študijného programu sociálna pedagogika a študenti učiteľstva akademických predmetov. doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. na základe analýzy zvukových nahrávok predstavil študentom dôležitosť vnímania emócií prostredníctvom hlasového prejavu človeka. 

------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka
Katedra pedagogiky FF UCM Vás pozýva na prednášku doc. PhDr. Jiřího Semráda, CSc. s názvom Komunikace a lidský hlas v sociální pedagogice, ktorá sa uskutoční dňa 5. 12. 2014 o 9.00 hod.