Správy a udalosti

I. africký seminár - Súčasné podoby monoteistických náboženstiev v subsaharskej Afrike

5.5.2015   I. africký seminár - Súčasné podoby monoteistických náboženstiev v subsaharskej Afrike

V utorok 5. 5. 2015 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice UCM uskutoční africký seminár na tému: Súčasné podoby monoteistických náboženstiev v subsaharskej Afrike. Podujatie, na ktorom sa zúčastnia afrikanisti zo Slovenska, Čiech aj Poľska, organizuje Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v spolupráci s Českou asociáciou pre africké štúdiá. Cieľom prvej z rady plánovaných pravidelných afrikanistických stretnutí, je okrem prezentácie antropologických výskumov aj snaha podnietiť diskusiu o aktuálnych náboženských problémoch súčasnej Afriky a možnostiach ich riešení.

PROGRAM 

9.00 Zahájenie  
9.10 -9.40 “Křesťanské prorocko-léčitelské církve v Zambii”
Kateřina Mildnerová, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM Trnava
9.50-10.20 Minulosť a prítomnosť židovských komunít na africkom kontinente”
Viera Pawliková-Vilhanová, Ústav orientalistiky SAV, Bratislava
10.30-11.00 Prestávka
11.00-11.30 “Drawish of Hamad al Nil. A Ritual, Drama and Metaphor in Sudanese Islamic Practices”
Maciej Kurcz, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM Trnava
11.40-12.10: Spoločné a rozdielne znaky radikálnych islamských hnutí v subsaharskej Afrike
Jozef Lenč, Katedra filozofie, FF UCM Trnava