Správy a udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2019

5.12.2019

Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM, Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku, Filozofickou fakultou UK v Prahe a Českým vysokým učením technickým Masarykovho ústavu vyšších štúdií v Prahe Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2019, ktorá sa uskutoční dňa 5. 12. 2019.

Pozvánka 
Pokyny pre prispievateľov
Návratka