Správy a udalosti

Aplikovaný výskum v sociálne vylúčenej lokalite v Trnave

4.12.2014   Aplikovaný výskum v sociálne vylúčenej lokalite v Trnave

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií pozýva na prezentáciu výsledkov výskumu vo výskumnej lokalite v urbánnom prostredí, ktoré realizovali študenti 3. ročníka Bc. programu počas zimného semestra 2014. Okrem prezentácie zaujímavých informácií sa oboznámite aj s činnosťou centra Koburgovo, vypočujete si piesne rómskeho speváckeho zboru, zúčastníte sa zaujímavej diskusie o aktuálnych problémoch a otvorenia výstavy fotografií. Tešíme sa na vašu účasť!