Správy a udalosti

Medzinárodný vedecký seminár: Quo Vadis vysokoškolská pedagogika? - Katedra pedagogiky FF UCM

4.12.2014   Medzinárodný vedecký seminár: Quo Vadis vysokoškolská pedagogika? - Katedra pedagogiky FF UCM