Správy a udalosti

Kurz vysokoškolskej pedagogiky

4.11.2014 - 10.11.2014   Kurz vysokoškolskej pedagogiky

V dňoch 4.-10. novembra 2014 realizovala katedra pedagogiky kurz vysokoškolskej pedagogiky určený pre všetkých pedagógov a študentov doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Kurz sa realizoval v rámci projektu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave“, ITMS: 26110230104. Odbornou garantkou kurzu bola Mgr. Mariana Sirotová, PhD. a aktívne sa na ňom podieľali všetci členovia katedry pedagogiky.

 Viac informácií nájdete tu.