Správy a udalosti

Prezentácia medzinárodných vzdelávacích programov a stáží

4.3.2014   Prezentácia medzinárodných vzdelávacích programov a stáží

4. marca 2014 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave uskutočnila prezentácia medzinárodných vzdelávacích programov a stáží pre študentov a vysokoškolských pedagógov katedier rusistiky so zameraním na metodiku vzdelávania cudzích jazykov, kulturológiu, filozofiu, sociológiu, na ktorej sa aktívne zúčastnili členovia Katedry rusistiky FF UCM v Trnave. Podujatie organizovali zástupcovia Moskovského inštitútu humanitných vied, s ktorými katedra rusistiky plánuje v blízkej budúcnosti spolupracovať.