Správy a udalosti

Prednáška SCI-FI FILOZOFIA ôsmy deň stvorenia: editovanie ľudských génov

4.12.2018

Dňa 4. decembra (utorok) 2018 sa v priestoroch malého Berlína uskutočnila zaujímavá prednáška: Ôsmy deň stvorenia: editovanie ľudských génov, ktorú predniesol náš kolega prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť kolegovia, doktorandi, ako aj široká verejnosť.

FB event: https://www.facebook.com/events/495961684243463/