Správy a udalosti

Naši kolegovia aktuálne v rámci projektu Erasmus + KA107 prednášajú na univerzite v Iraku

4.3.2019

Aktuálne naši kolegovia doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc. a prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií a PhDr. Jozef Lenč, PhD. z katedry filozofie a aplikovanej filozofie, v rámci projektu Erasmus plus KA107, prednášajú na Saladínovej univerzite v meste Erbil, Kurdistan, Irak. Okrem prednášok pre kolegov a študentov na filozofickej fakulte navštívili i rektorát a ostatné fakulty. Naši partneri z Iraku zavítajú recipročne na našu Alma Mater už o mesiac. Želáme ešte veľa podnetných stretnutí a šťastný návrat.