Udialo sa na fakulte

Prednáška s doc. Silviou Pokrivčákovou

3.12.2012   Prednáška s doc. Silviou Pokrivčákovou

Jane Austin and „a domestic novel“
(Katedra anglistiky a amerikanistiky)

Katedra anglistiky a amerikanistiky organizovala prednášku s doc. PaedDr. Silviou Pokrivčákovou, PhD. – členkou Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií UKF v Nitre na tému Jane Austin and „a domestic novel“.