Správy a udalosti

Prednášky o antickej filozofii

3.4.2019

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave pozýva všetkých študentov a priaznivcov antickej filozofie na zaujímavé prednášky našich troch kolegov z UK v Prahe a UMB v Banskej Bystrici:

13.30 - 14.30 hod. dr. Eliška Fulínová, Ph.D. (Univerzita Karlova, CZ)
Pokrok nebo úpadek? Ambivalentní hodnocení kultury v archaickém řeckém myšlení

14.30 - 15.30 hod. doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (UMB v Banskej Bystrici, SK)
Politická filozofia u kynikov

15.30 - 16.30 hod. Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (Univerzita Karlova, CZ)
Reinkarnace u presokratiků a povaha duše

Podujatie sa uskutoční dňa 3. apríla (streda) od 13.30 hod. v miestnosti Z0.3.