Udialo sa na fakulte

Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti- medzinárodná vedecká konferencia

2.2.2012   Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti- medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia - Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti – výsledky a výzvy pre Slovensko
(Katedra pedagogiky)

Dňa 2. februára 2012 sa v priestoroch UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti – výsledky a výzvy pre Slovensko. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra pedagogiky a Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Bratislave. Cieľom konferencie bolo riešenie výchovy a vzdelávania na Slovensku i v Českej republike. Zámerom rokovania bola vzájomná výmena skúseností z rozličných oblastí skúmania pedagogiky s úlohou hľadania zjednocujúcich prístupov k výchove a vzdelávaniu v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a podnetov historických skúseností. Hlavné referáty v tejto oblasti predstavili prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. z FSV UCM v Trnave, Mgr. Paulína Koršňáková, PhD. a Mgr. Daniela Heldová, PhD. z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Konferencie sa zúčastnil aj jeden z najvýznamnejších odborníkov v oblasti funkčnej gramotnosti prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Výsledky rokovania konferencie sú vo forme jednotlivých príspevkov a prezentácií publikované v konferenčnom zborníku.