Správy a udalosti

Stretnutie s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra

2.10.2018

Dňa 2. 10. 2018 sa dekanka Filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. stretla s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra v Bratislave Mgr. Andreou Pálkovou za účelom negociácie spoločnej spolupráce. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka MPC a doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka učiteľov francúzštiny. Rokovanie prebehlo v príjemnej atmosfére. Obe strany si vymenili návrhy na spoluprácu. 

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny sa poďakovala oficiálne p. námestníčke PaedDr. Darine Výbohovej, PhD. za dlhoročnú spoluprácu. Dohodli sa spoločne na otvorení vzdelávacieho programu s názvom Koncepcia a implementácia viacjazyčných prístupov do vyučovania románskych jazykov, ktoré bude zastrešovať MPC v Trnave v spolupráci so SAUF pri Oddelení francúzskeho jazyka na FF UCM v Trnave.