Správy a udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2016

1.12.2016   Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2016

Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Katedrou pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici a MÚVS ČVUT v Prahe Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2016, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2016
Pozvánka
Návratka
Pokyny pre prispievateľov