Správy a udalosti

Výsledky súťaže o lístky na koncert LUCIE!

1.6.2017   Výsledky súťaže o lístky na koncert LUCIE!

Výhercovia získavajú po 2 lístky na koncert:
Kristián Valachovič, katedra pedagogiky
Lucia Bistárová, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií

Ďakujeme všetkým študentom za návrhy a podnety. Výhercom srdečne blahoželáme!
Lístky si môžete prevziať na dekanáte fakulty dnes do 15.45 a zajtra do 12.30 hod.

*Losovanie výhercov prebiehalo pod dozorom tajomníčky Filozofickej fakulty UCM v Trnave.