Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - letný semester akademického roka 2021/2022 

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium LS AR 2021/22 nájdete na tomto odkaze.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Výučba v externej forme štúdia sa realizuje naslednovne: stretnutia sa realizujú dištančne prostredníctvom MS Teams.Katedra filozofie a aplikovanej filozofie LS 2021/22:
1. ročník BcE - Dvojodborové štúdium: výchova k občianstvu v kombinácii
1. ročník MgrE - Dvojodborové štúdium: v kombinácii filozofia
1. ročník Rozširujúce štúdium - Výchova k občianstvu
2. ročník Rozširujúce štúdium - Výchova k občianstvu

Katedra anglistiky a amerikanistiky LS 2021/22:
1. BcE - Dvojodborové štúdium: anglický jazyk a literatúra (ANNE, HIAN, SLAN)
1. ročník MgrE - Dvojodborové štúdium: anglický jazyk a literatúra
2. ročník rozširujúce štúdium Anglický jazyk
ROZVRH pre jednoodborové externé a rozširujúce štúdium - komplet

Katedra rusistiky LS 2021/22:
1. ročník BcE - Dvojodborové štúdium: anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
1. ročník BcE - Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník - rozširujúce štúdium Ruský jazyk
2. ročník - rozšírujúce štúdium Ruský jazyk

Katedra germanistiky LS 2021/22:
1. BcE - Dvojodborové štúdium: nemecký jazyka a literatúra v kombinácii
1. ročník BcE. - Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník BcE - Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník rozširujúce štúdium

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií LS 2021/22:
1. ročník BcE - Dvojodborové štúdium: história
1. ročník MgrE - Dvojodborové štúdium: história
1. a 2. ročník rozšírujúce štúdium

Katedra etnológie a mimoeurópsych štúdií LS 2021/22:
1. ročník BcE - Etnológia
2. ročním MgrE - Etnológia

Katedra slovenského jazyka a literatúry LS 2021/22:
1. a 2. ročník rozširujúce štúdium 
1. ročník BcE - Dvojodborové štúdium: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii
1. ročník MgrE - Dvojodborové štúdium: slovenský jazyk v kombinácii

Doplňujúce pedagogické štúdium:
1. ročník DPŠ
2. ročník DPŠ Modul-PA
2. ročník DPŠ Modul-U

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén