Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - zimný semester akademického roka 2021/2022 

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium ZS AR 2021/22 nájdete na tomto odkaze.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Výučba v externej forme štúdia sa realizuje naslednovne:
Stretnutie, pri ktorom je uvedená miestnosť je prezenčne, ostatné stretnutia sa realizujú dištančne prostredníctvom MS Teams.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:
1. ročník BcE Učiteľstvo akademických predmetov – aprobácia Výchova k občianstvu HIVO, VONE, VOSL
1. ročník MgrE čiteľstvo akademických predmetov – aprobácia Výchova k občianstvu VOSL
1. ročník RŠ Výchova k občianstvu
2. ročník RŠ Výchova k občianstvu

Katedra anglistiky a amerikanistiky ZS 2021/22:
Externé a rozšírujúce štúdium
1. ročník BcE. Učiteľstvo akademických predmetov-aprobácia Anglický  jazyk a literatúra  ANNE/ANRU/HIAN/SLAN
1. ročník MgrE. Učiteľstvo akademických predmetov-aprobácia Anglický jazyk a literatúra SLAN 

Katedra rusistiky ZS 2021/22:
1. a 2. ročník RŠ KRUS 
1. ročník RJKK BcE.
1. ročník BcE. Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry 

Katedra germanistiky ZS 2021/22:
1. ročník BcE Učiteľstvo Nemecký jazyk a literatúra SLNE/ANNE/SLNE/VONE
1. ročník BcE Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník BcE Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník RŠ Nemecký jazyk a literatúra

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií ZS 2021/22:
1. ročník BcE Učiteľstvo akademických predmetov - aprobácia História
1. ročník MgrE Učiteľstvo akademických predmetov - aprobácia História
1. a 2. ročník Rozširujúce štúdium

Katedra etnológie a mimoeurópsych štúdií ZS 2021/22:
1. ročník BcE
2. ročník MgRE

Katedra Slovenského jazyka a literatúry ZS 2021/22:
1. ročník BcE Učiteľstvo akademických predmetov-aprobácia Slovenský jazyk
1. ročník MgrE Učiteľstvo akademických predmetov-aprobácia Slovenský jazyk SLAN
1. a 2. ročník Rozširujúce štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium
1. a 2. ročník (Kurz 2020 - skupina FF-1DPSFF a Kurz 2019 - skupina FF-2DPSFF)

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén