Aktuality

Začíname s prezenčnou výučbou v zimnom semestri 21.9.2021 / We start with presence teaching in the winter semester on 21.09.2021

10.09.2021
Začíname s prezenčnou výučbou v zimnom semestri 21.9.2021 / We start with presence teaching in the winter semester on 21.09.2021

Vyučovanie v zimnom semestri začína 21.9.2021 prezenčnou formou v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu.

Pri vstupe do budovy sa musí každý študent riadiť platnými protiepidemickými opatreniami a v prvý deň vyučovania odovzdať pedagógovi na prvej vyučovacej hodine (od 21.9.2021) Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo TU). Vyhlásenie treba opätovne odovzdať každý týždeň pedagógovi na prvej vyučovacej hodine.

Zároveň dávame do pozornosti, že UCM v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom organizuje očkovanie študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov dvojdávkovou vakcínou Pfizer, alebo jednodávkovou vakcínou Jansen (podľa výberu bez potreby registrácie) v dňoch:

20. septembra 2021 v čase 9.00-14.00, centrálna budova UCM, Nám. J. Herdu
21. septembra 2021 v čase 9.00-14.00, budova UCM, V Jame č. 3
22. septembra 2021 v čase 9.00-14.00, centrálna budova UCM, Nám. J. Herdu.

V prípade dvojdávkovej vakcíny bude včas oznámené očkovanie druhou dávkou.

___________________________________________________________________________________________

English announcement

We start with presence teaching in the winter semester on 21.09.2021

Teaching in the winter semester begins on the 21st of September 2021 in the presence form in terms of measures that correspond to the current development of the epidemiological situation and the corresponding degree of risk of the COVID Automat.

Upon entering the building, each student must follow valid anti-epidemic measures. In addition, on the first day of teaching, students must hand over the Declaration of infectivity (available HERE) to the teacher. The declaration must be resubmitted every week to the teacher before the first lesson.

At the same time, we would like to point out that UCM, in cooperation with the Trnava self-governing region, organizes vaccinations of students, employees, and their families with the two-dose Pfizer vaccine or the single-dose Jansen vaccine (optional without registration) on:

20th of September 2021 between 9.00-14.00, UCM central building, Nám. J. Herdu
21st of September 2021 between 9.00-14.00, UCM building, V Jame no. 3
22nd of September 2021 between 9.00-14.00, UCM central building, Nám. J. Herdu.

In the case of a two-dose vaccine, vaccination with a second dose will be announced in time.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy