Aktuality

Harmonogram štátnych skúšok - August 2021

19.08.2021
Harmonogram štátnych skúšok - August 2021

Vážení končiaci študenti, v nasledujúcich odkazoch nájdete pokyny a harmonogramy štátnych skúšok.

Katedra psychológie:
Priebeh bakalárskych štátnych skúšok - 9. august 2021
Priebeh magisterských štátnych skúšok - 10. august 2021 

Harmonogram rigoróznej skúšky - Mgr. Lucia Blažková

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Harmonogram kolokviálnych skúšok - Bakalársky stupeň AJKK
Harmonogram kolokviálnych skúšok - Magisterský stupeň AJKK

Katedra rusistiky:
Harmonogram kolokviálnych skúšok - Bakalársky stupeň RJKK
Harmonogram kolokviálnych skúšok - Magisterský stupeň RJKK

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií:
Harmonogram štátnych skúšok (Bc. a Mgr.)
Harmonogram PhD. obhajob

Katedra germanistiky:
Harmonogram štátnych skúšok  (NJKK Bc.)

Prosíme o dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení vyplývajúcich z pokynov. 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre štúdium