Aktuality

Výberové konanie

25.07.2018
Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF