Aktuality

Uznanie kvalít vedecko-výskumnej činnosti na FF

13.06.2018
Uznanie kvalít vedecko-výskumnej činnosti na FF

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UCM v Trnave boli dňa 16. 04. 2018 udelené FF UCM práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore 7106 (3.1.3) etnológia. Filozofická fakulta UCM sa tak stala fakultou s najväčším počtom udelených práv v rámci habilitačných a inauguračných konaní v rámci celej UCM.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF