Aktuality

Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

14.05.2018
Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazyku. Kurzy sú venované novým učiteľským kompetenciám (formatívne hodnotenie, personalizované vyučovanie, spolupráca a kreativita žiakov). Online kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantných videomateriálov. Navyše ponúkajú študentom skvelú možnosť vzájomnej online výmeny informácií. Študenti sa takto môžu (v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste) vzdelávať v online kurzoch, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy k vyučovaniu a učeniu sa.

Kurzy začnú od októbra 2018. Každý trojtýždňový kurz si vyžaduje približne deväť hodín na kompletizáciu činností. Študenti, ktorí sa zapoja do jedného alebo viacerých kurzov, následne vyplnia dva krátke online dotazníky, jeden na začiatku a druhý po ukončení kurzov. Všetci účastníci projektu získajú certifikát o účasti.

Študenti sa môžu zaregistrovať do 30. mája 2018 na: https://mpc-edu.sk/teach-up

Teach-UP často kladené otázky
Teach-UP brožúra 

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: PR manažérka FF UCM